Taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

 • REGABI.lt elektroninėje parduotuvėje yra naudojami slapukai (cookies). Klientas, besinaudojantis mūsų el. pardutouve sutinka su slapukų naudojimu.
 • Klientų mokėjimams priimti naudojame UAB Paysera LT ir Swedbank AB paslaugomis.
 • REGABI.lt elektroninėje parduotuvėje kainos yra nurodytos eurais (EUR/€), įskaitant PVM (pridetinės vertės mokestis).
 • Gavę patvirtinimą iš mokėjimo sistemos (ar pateikus užsakymą su grynųjų pinigų atsiskaitymo metodu) patvirtiname užsakymą ir nuo to momento pripažįstame pirkimo/pardavimo sutartį kaip galiojančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • Kiekviena sudaryta sutartis yra saugoma REGABI.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
 • Elektroninės parduotuvės REGABI.lt atstovai užtikrina, jog parduodamos prekės – naujos, nenaudotos, sandariai supakuotos bei tinkamos naudojimui.
 • Mes pripažįstame kontaktą su klientu tik tuo atveju, jeigu asmuo (klientas) su mūsų kompanijos atstovais susisiekė elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais (duomenys nurodyti skiltyje “kontaktai”).
 • REGABI.lt svetainės klientas darydamas užsakymą įsipareigoja nepažeisti taisyklių ir sąlygų, o kartu ir nesidalinti prisijungimo duomenimis su kitais asmenimis, tam kad išvengti bet kokių nesusipratimų. Užsiregistruojantis asmuo patvirtina, jog yra pilnametis ir gali apmokėti užsakymą.
 • Pardavėjas, atsižvelgdamas į rinkos bei galiojančių teisės aktų pokyčius, turi teisę keisti, redaguoti šias taisyklių sąlygas. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo el. parduotuvės tinklapyje momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl klientui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jeigu klientas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, klientas turi teisę jų atsisakyti.
 • Asmenys nesulaukę 16 metų amžiaus, naudotis REGABI.lt paslaugomis gali tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą.
 • Klientas naudodamasis el. parduotuve (REGABI.lt) sutinka su PRIVATUMO POLITIKA IR INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ.

KLIENTO TEISĖS

 • Klientas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, įgyja teisę naudotis teikiamomis paslaugomis, tai yra įsigyti norimą prekę už nurodytą kainą.
 • Klientas turi teisę grąžinti įsigytas prekes per keturioliką dienų (tikslesnė informacija yra nurodyta “Grąžinimas” skiltyje).

KLIENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Klientas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje REGABI.lt, įsipareigoja, jog neperduos slaptažodžio tretiesiems asmenims. Jeigu kartais iškilo problemų – klientas manąs, jog slaptažodis galėjo būti paviešintas, užsiregistravęs asmuo privalo susisiekti su REGABI.lt elektroninės parduotuvės administracija, jog paskyros veikimas būtų laikinai sustabdytas.
 • Klientas atsako už slaptažodžio perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu taip įvyksta, klientas tampa atsakingas už trečiųjų šalių atliktus veiksmus REGABI.lt elektroninėje parduotuvėje.
 • Vartotojas, perskaitęs bei susipažinęs su elektroninės parduotuvės taisyklėmis, patvirtina, jog yra informuotas dėl galimo dydžių neatitikimo, suvokiant skirtingą drabužių tiekėjų bei gamintojų matavimo metodiką. Klientas, patvirtindamas sutartį (pirkimo – pardavimo), įsipareigoja pateikti teisingus asmeninius duomenis. Jeigu nurodyti duomenys – neteisingi, pirkėjas prisiima atsakomybę už prekės pristatymo ir grąžinimo kaštus.
 • Klientas, užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje REGABI.lt, įsipareigoja atsakyti už bet kokius savo atliktus veiksmus šioje el. parduotuvėje.
 • Klientas įsipareigoja priimti bei susimokėti už užsisakytas prekes per terminą nurodytą sąskaitoje.

MŪSŲ TEISĖS

 • Jeigu klientas bando kokiomis nors priemonėmis pakenkti mūsų stabiliai veiklai (įskaitant ir kibernetines atakas), mes pasiliekame teisę be jokio perspėjimo užblokuoti agresyvaus kliento paskyrą.
 • Elektroninės parduotuvės REGABI.lt atstovai pasilieka teisę, atsiradus svarioms aplinkybėms (įmonės bankrotas, prekių tiekėjų įmonių bankrotas, stichinės nelaimės), klientams pranešus jų nurodytu el. pašto adresu, laikinai ar visam laikui sustabdyti projekto veiklą, įsipareigojant pristatyti klientų įsigytas prekes ar grąžinti pinigus už apmokėtus, tačiau nepristatytus užsakymus.
 • REGABI.lt turi teisę atšaukti užsakymą, jeigu: nei tiekėjų, nei REGABI.lt sandelyje nebėra užsakytos prekės (-ių); klientas atliko fiktyvų užsakymą; klientas nevykdo apmokėjimo nurodymų ir įsipareigojimų; klientas nesutinka su REGABI.lt nustatytomis taisyklėmis. Klientas informuojamas asmeniškai, jo nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 • Mūsų kompanijos atstovai įsipareigoja savo klientams suteikti optimaliausias, bei pilnavertes naudojimosi elektronine parduotuve galimybes.
 • Elektroninės parduotuvės REGABI.lt atstovai įsipareigoja pristatyti užsisakytas prekes už sutartą kainą. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog tikslus kiekvienos prekės pristatymo laikotarpis yra pateikiamas atskirai, prie kiekvienos prekės.
 • Pateikti visą informaciją apie kliento užsakymo būklę.
 • Saugoti klientų duomenis ir juos naudoti prekių pristatymo tikslais. Plačiau puslapyje – PRIVATUMO POLITIKA.

GINČŲ SPRENDIMAS

 • Iškilus problemoms ar nesusipratimamas pirmiausia visuomet kviečiame kreiptis el. Paštu info@regabi.lt arba telefonu +370 696 57864

Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/. Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

Jeigu Klientas nėra patenkintas galutiniu REGABI.lt atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/


Paskutinė Taisyklių ir Privatumo politikos redakcija atlikta 2021-01-10.